Alle DM-en CVRM-patiënten ontvangen een oproepbrief vanuit de huisartsenpraktijk voor het plannen van de (half-) jaarlijkse controle. In de brief staat vermeld in welke week u gepland staat om (bloed-) onderzoek te laten uitvoeren, waarna u een afspraak kunt inplannen bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

COPD- en astma-patienten ontvangen jaarlijks een brief met het verzoek om een afspraak voor de jaarcontrole bij de huisarts te maken.

Hieronder treft u antwoorden op veelgestelde vragen:

 • Ik heb mij niet aangemeld voor deze oproepdienst. Waarom krijg ik toch een brief toegestuurd?
  Uw huisarts heeft u ingepland voor een regelmatige oproep voor (bloed-)onderzoek. De uitslagen van dit (laboratorium-)onderzoek zijn belangrijk voor de huisarts om te zien of uw behandeling optimaal is en deze in overleg met u eventueel bijgesteld moet worden.

 • Ik wil naar een andere prikpost. Kan dat?
  Wanneer u op een andere prikpost wilt komen dan kunt u een afspraak maken bij Star-shl of Result. Neemt u wel de bij de oproepbrief gevoegde formulieren mee? Kijk voor deze tijden en andere prikposten van Star-SHL op https://www.star-shl.nl/patient/locaties/ en voor Result op https://resultlaboratorium.nl/priklocaties/. Wanneer u gewend bent om op uw huisartsenpraktijk geprikt te worden, neem dan contact op met uw huisarts.

 • Zijn er kosten aan deze oproepdienst verbonden (anders dan de laboratorium- / onderzoekskosten)?
  De laboratorium-/onderzoekskosten gaan eerst ten laste van het eigen risico. Per 01.01.2018 geldt dit ook voor de diabetes patiënten, dit heeft de zorgverzekeraar zo besloten. Eventuele kosten van de oproepdienst gaan ook ten laste van uw eigen risico.

 • Ik wil mij afmelden voor deze dienst, kan dat?
  Dat kan via uw huisarts, omdat hij/zij u ook heeft aangemeld. Wanneer u wilt worden afgemeld voor deze dienst kunt u hem/haar vragen dit voor u te regelen. Dit heeft voor u als gevolg dat u uit de DBC wordt gehaald, wat onder andere consequenties heeft voor andere vergoedingen.

 • Komen jullie ook aan huis prikken?
  Ja, dat kan. Het verzoek daartoe kan alléén door uw huisarts of de assistente worden gedaan.

 • In mijn brief staat dat ik nuchter moet blijven voor het onderzoek, maar vanaf wanneer mag ik dan niets meer eten en drinken?
  U mag dan na 12 uur ‘s avonds niets roken, niet eten en niet drinken; alleen water is toegestaan. Als u vragen heeft over medicatie, stel deze dan aan uw huisarts.

 • Welke voorbereidingen zijn nodig voor het onderzoek?
  Dit kan per onderzoek anders zijn, daarom staan deze vermeld in de oproepbrief die u van uw huisarts ontvangt.

 • Wat gebeurt er met uitslagen van onderzoeken die Star-shl of Resultlaboratorium uitvoert?
  Star-shl of Result laboratorium voert een aantal onderzoeken uit in opdracht van uw huisarts. De uitslagen van deze onderzoeken gaan rechtstreeks naar uw huisarts. Uw huisarts is uw eerste contactpersoon en zal uw vragen over ziektebeelden en eventuele behandelingen kunnen beantwoorden.

 • Waarom moet ik mijn burgerservicenummer (BSN) doorgeven?
  De ‘Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg’ verplicht zorgverleners het burgerservicenummer (BSN) van patiënten vast te leggen in hun administratie. Om er zeker van te zijn dat zij het juiste BSN registreren, zijn zij verplicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Wij verzoeken u dan ook naast uw verzekeringsbewijs een geldig identiteitsdocument mee te nemen naar de prikpost of uw afspraak voor een functieonderzoek.

Jaarlijkse controle bloedglucosemeter

Beste gebruiker van een bloedglucosemeter,

Het is belangrijk om de werking van uw bloedglucosemeter één keer per jaar te controleren.

Dit kan alleen met uw medewerking. Neem de meter en testmateriaal en deze brief (klik hier om de brief te downloaden) mee als u naar het laboratorium gaat voor een bloedafname en meet uw glucose via een vingerprik meteen na de afname van het bloed. Schrijf deze waarde op en laat het bij de volgende controle aan uw praktijkondersteuner zien.

 

Tip: onthoud het moment voor de jaarcontrole: urine meenemen is meter meenemen.