Met ingang van 1 januari 2013 hebben de zorggroepen behandeling door de medisch pedicure en pedicure met aantekening Diabetische Voet opgenomen in de zorgketen DM. Per 2015 zijn de afspraken voor behandeling door de pedicure gewijzigd.

Verwijzing naar pedicure 

Als uw huisarts of praktijkondersteuner u doorverwijst, moet hiervoor een verwijzing in het KetenInformatieSysteem (KIS) worden aangemaakt door de huisarts of praktijkondersteuner. Indien deze verwijzing niet in het KIS is aangemaakt, wordt de behandeling niet vergoed. U kunt hier zelf indien nodig om vragen.

De huisarts of praktijkondersteuner bepalen uw SIMM's classificatie. Bij een classificatie van 1 of hoger (plus aanvullende indicatie) zou er sprake kunnen zijn van een reden voor een doorverwijzing naar de medisch pedicure of pedicure met aantekening Diabetische Voet. Voetverzorging valt niet binnen de ketenzorg. Om te bepalen of uw behandelingen vanuit de zorggroep voldaan kunnen worden en door wie de behandeling plaats zullen vinden, zult u eerst gescreend moeten worden door de podotherapeut. De podotherapeut beoordeelt:

  • of u in aanmerking komt voor vergoeding voor voetzorg vanuit de zorggroep;
  • zo ja, hoeveel behandelingen u vergoed krijgt;
  • of u behandeld zult worden door de podotherapeut of dat u wordt verwezen naar een pedicure met wie de podotherapeut een overeenkomst heeft afgesloten.

Voor het overzicht van de podotherapeuten waarmee een overeenkomst is gesloten, kunt u hier  klikken om het bestand te openen.

Bij deze praktijken kunt u nadere informatie opvragen voor de voetzorg. Zij kunnen u eveneens informeren over de pedicures met wie een overeenkomst is afgesloten.