Samen aan de slag met een gezonde leefstijl

Begin 2021 heeft Huisarts en Zorg een regioakkoord gesloten voor de uitvoering van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Dit is een tweejarig programma dat speciaal is ontwikkeld voor mensen met overgewicht, die willen afvallen en gemotiveerd zijn om gezonder te gaan leven. 

Een gezonde leefstijl is van groot belang voor uw gezondheid. Verkeerde voeding, te weinig beweging, teveel stress en/of slecht slapen kunnen allemaal klachten veroorzaken. In veel gevallen kan een gezonde leefstijl voorkomen dat u medicatie moet slikken. Of dat u al gebruikte medicatie kan verminderen als u uw leefstijl aanpast. GLI is gericht op het aanleren en vasthouden van een gezonde(re) leefstijl. Huisarts en Zorg werkt samen met leefstijlcoaches, gemeenten en de GGD aan voldoende aanbod en een inhoudelijk goed GLI-programma. Alle informatie over GLI kunt u vinden op de website www.gli-zuidhollandzuid.nl en in het uitgebreide informatiepakket

Verwijzing voor de GLI
Overleg altijd eerst met uw huisarts of praktijkondersteuner of het GLI programma geschikt is voor u. Om deel te nemen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Aan de slag als GLI coach in onze regio?

Ben je leefstijlcoach, fysiotherapeut of diëtist en wil je de GLI gaan aanbieden in jouw praktijk? Neem dan contact op met de regiocoördinator: gli@spam-protectyourhealthspot.nl. De regiocoördinator is er om jou te ontzorgen. Je krijgt hulp bij de opstart, hoeft geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Ook ontvang je gratis promotie- en trainingsmateriaal.

Op www.gli-zuidhollandzuid.nl/coaches/ voor meer informatie.