Wat doet de cliëntenraad?

Sinds september 2023 is de cliëntenraad van Huisarts en Zorg actief. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over plannen van Huisarts en Zorg die over patiënten gaan. Die plannen kunnen zowel betrekking hebben op de zorg die geleverd wordt via de huisartsenpost als over de chronische zorg in de huisartsenpraktijken.

Het is de taak van de cliëntenraad om de wensen, meningen en ideeën van patiënten naar voren te brengen. De aandacht zal vooral uitgaan naar patiëntveiligheid, toegankelijkheid en een goede kwaliteit van zorg. De cliëntenraad is er echt voor het gemeenschappelijke belang van alle cliënten. Het gaat dus niet om de situatie van één patiënt. Naast belangenbehartiging geeft de cliëntenraad advies over zaken die van invloed zijn op patiënten en houdt zij toezicht op de kwaliteit van de zorg. Tenslotte fungeert de cliëntenraad ook als communicatiekanaal tussen de patiënten in de regio en Huisarts en Zorg. 


Wie vormen de cliëntenraad van HenZ?
De cliëntenraad bestaat op dit moment uit vijf onafhankelijke leden. Niemand werkt bij Huisarts en Zorg. 

 • Bert van der Lee, voorzitter
  “Ik ben een actieve pensionado met een affiniteit voor de zorg. Zo ben ik naast voorzitter van deze cliëntenraad ook enthousiast bestuursvoorzitter van de Hospice in Gorinchem. Ik neem daarnaast veel ervaring mee als schoolbestuurder. Onderwerpen en thema’s die mij aanspreken zijn de ontwikkelingen van het Spoedplein, de dienstverlening en transitie van de huisartsenpraktijken en de problematiek rond het vinden van nieuwe enthousiaste huisartsen. Met onze inbreng als vertegenwoordigers van de inwoners in de regio kunnen wij een bijdrage leveren aan het verder optimaliseren van de organisatie van Huisarts en Zorg. Daar ga ik mij met veel plezier voor inzetten.”
   
 • Edith van Duijn
  “Ik heb niet lang geaarzeld om lid te worden van de cliëntenraad van Huisarts en Zorg. Ik zet mij graag in voor en met mensen. Daarnaast kan ik zo een bijdrage leveren aan een nieuw op te richten medezeggenschapsorgaan dat zich richt op de inbreng van cliënten. Mijn uitgebreide bestuurlijke ervaring komt hierbij goed van pas. Als team gaan we ons inzetten voor het behoud en het zo mogelijk verbeteren van de huisartsenzorg in de regio. Een luisterend oor is daarbij van essentieel belang!”
   
 • Charlotte van Iperen
  “Met veel plezier ga ik de uitdaging aan om mij in te zetten voor de cliëntenraad van Huisarts en Zorg. Ik verwacht dat mijn medische achtergrond en ervaring als toezichthouder in de zorg daarbij goed van pas komt. Door de inbreng van het perspectief van de gebruiker van eerstelijnszorg kan HenZ de organisatie en de zorg in de regio verder verbeteren. Daarbij zijn met name de continuïteit van de zorg, zoals praktijkopvolging, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, belangrijke thema’s om over mee te denken.”
   
 • Hartog Meijler
  “Ik heb 45 jaar een eigen optiek gehad. Luisteren is voor mij altijd de leidraad geweest in de hulpvraag van mijn klanten. Daarnaast ben ik als ondernemer gewend om problemen te herkennen en daarop te acteren. Met die ervaring en vanuit mijn achtergrond als optometrist en contactlensspecialist denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de cliëntenraad. Onze insteek is dat wij laagdrempelig bereikbaar willen zijn voor de inwoners uit de regio. Dat begint met informeren en communiceren. Daar ga ik mijn best voor doen.”
   
 • Karin Vuurens-van Garderen
  “Ik heb zelf veel meegemaakt in de zorg en weet uit eigen ervaring waar mogelijke verbeterpunten liggen. Door mijn inzet voor de cliëntenraad wil ik graag bijdragen aan de zorgkwaliteit en het optimaliseren van het contact tussen huisarts en patiënt. Daarbij vind ik met name de nieuwe online communicatiemogelijkheden interessant. Het zorgt ervoor dat de zorg makkelijker toegankelijk wordt, zeker voor mensen die minder mobiel zijn.”


Heeft u een vraag voor de cliëntenraad, heeft u een idee of wilt u een ontwikkeling bij de cliëntenraad onder de aandacht brengen? 
Neem dan contact op met voorzitter Bert van der Lee, clientenraad@spam-protecthuisartsenzorg.nl