Het doel van diabeteszorg is de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met Diabetes Mellitus (suikerziekte). Goede diabeteszorg streeft naar een zo normaal mogelijke bloedglucosespiegel om zo complicaties te voorkomen of te verminderen. 

De overheid en zorgverzekeraars stimuleren dat de huisarts deze zorg zo veel mogelijk zelf geeft aan zoveel mogelijk diabetespatiënten. Deze zorg is dicht bij huis, persoonlijk en van goede kwaliteit. Uw huisarts kent immers uw gehele medische dossier. 

Om de zorg voor u als patiënt te verbeteren heeft uw huisarts samen met een zestigtal huisartsen uit de regio Gorinchem afspraken gemaakt met diverse deskundigen op het gebied van de te leveren zorg.  Er is nauwe samenwerking met de diëtist, de diabetesverpleegkundige en de podotherapeut. Daarnaast zijn er afspraken met internisten en oogartsen voor advies aan de huisarts.

Op deze manier blijft de huisarts uw hoofdbehandelaar met daarbij de noodzakelijke ondersteuning van de noodzakelijke specialismen. Heeft de behandeling onvoldoende resultaat, zal de huisarts u verwijzen naar een internist.