Het kan zo zijn dat uw diabetesbehandelaar (huisarts of praktijkondersteuner) het raadzaam vindt u voor een consult naar een diëtist te verwijzen. De huisarts of praktijkondersteuner maakt voor u een verwijzing aan in het KIS (KetenInformatieSysteem), waarna u een afspraak met de diëtist kunt maken bij één van de, bij de Diabeteszorggroep aangesloten, diëtisten. Een overzicht van deze diëtisten treft u onderaan deze pagina.

Verwijzing naar diëtist 

Als uw huisarts of praktijkondersteuner u doorverwijst, moet hiervoor een aanvraag in het KIS worden gemaakt. U kunt hier zelf indien nodig om vragen.

Voor de huisarts of praktijkondersteuner kunnen onder andere de volgende indicaties redenen zijn voor een doorverwijzing naar de diëtist:

  • Nieuwe diabeten
  • Diabeten die overgaan op insuline
  • Diabetes gerelateerde diagnostiek zoals: hyperlipidemie, hypertensie, overgewicht, adipositas, slecht gereguleerde diabetes, insulineafhankelijke diabeten, diabeten met complicaties binnen de te contracteren zorg 

Overzicht dietisten waarnaar u verwezen kunt worden

Het overzicht van de dietisten waarmee Huisarts en Zorg samenwerkt vindt u hier.