Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Diabeteszorggroep behandeling door de podotherapeut opgenomen in de zorgketen. In 2014 is de zorg door de podotherapeut ook opgenomen in de zorgketen.

Verwijzing naar podotherapeut

Als uw huisarts of praktijkondersteuner u doorverwijst, moet hiervoor een verwijzing in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) worden aangemaakt door de huisarts of praktijkondersteuner. Indien deze verwijzing niet in het HIS is aangemaakt, wordt de behandeling niet vergoed. U kunt hier zelf indien nodig om vragen.

De huisarts of praktijkondersteuner bepalen uw SIMM's classificatie. Bij een classificatie van 2 of hoger (plus aanvullende indicatie) zou er sprake kunnen zijn van een reden voor een doorverwijzing naar de podotherapeut. Uw huisarts of praktijkondersteuner zal dit met u bespreken.

De podotherapeuten met wie wij een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan kunt u in dit overzicht vinden.