Wat is COPD?

COPD is een chronische longaandoening waardoor iemand bij voortduring klachten kan hebben van hoesten en/of kortademigheid. Iemand kan COPD hebben in een lichte mate waarbij weinig of geen hinder wordt ondervonden tot een zeer ernstige mate waarbij iemand zo kortademig is dat zelf bewegen binnenshuis als zwaar wordt ervaren.

Informatie voor patiënten met COPD 

Hieronder vindt u een link naar de website van het longfonds, daar kunt u meer informatie vinden voor mensen die COPD hebben. 

Website longfonds