Wat is een zorgprogramma?

Dat is de naam voor alle behandeling en begeleiding die wij met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes bijvoorbeeld. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in een zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening.

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

Diabetes, COPD, Hart- en vaatziekten (CVRM) en astma

Inmiddels hebben wij voor vier chronische ziekten een zorgprogramma gemaakt: diabetes, COPD, hart- en vaatziekten (CVRM) en astma. COPD is de verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. CVRM is de verzamelnaam voor hart- en vaatziekten. De deelnemende huisartsen in de zorggroepen verlenen de zorg aan hun patiënten met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en astma nu volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode. Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma's, zoals internisten, longartsen, diabetes- en longverpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten. Hiermee hopen wij mogelijke complicaties bij patiënten met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en astma te voorkomen, of in ieder geval sterk te verminderen.

Op de andere pagina’s wordt een toelichting per zorgprogramma gegeven.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt geleverd en dat u tevreden bent. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij adviseren u om een klacht eerst te bespreken met de betreffende hulpverlener. Mocht u over dat gesprek niet tevreden zijn, dan kan de klachtenopvang van de huisartspraktijk u wellicht helpen een oplossing te vinden.

Zorgkostenoverzicht

Heeft u wel eens een zorgkostenoverzicht ontvangen van uw zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat hier op kosten vermeld staan die u niet goed kunt verklaren. Deze overzichten helpen u in beeld te krijgen welke zorgkosten voor u zijn gedeclareerd. Het is belangrijk dat u weet waar u uw zorgpremie voor betaalt, en welke kosten voor u gemaakt worden.

In de bijlage treft u een toelichting aan van de begrippen die op uw overzicht vermeld kunnen zijn.

Toelichting zorgkostenoverzicht

Informatie over zorg in het buitenland voor DM patienten

Hieronder treft u informatie aan die u kunt gebruiken als u op reis gaat naar het buitenland.

Informatie over zorg in het buitenland