Welzijn op Recept: we doen het samen!

Met veel enthousiasme blikken wij terug op een succesvolle regiobijeenkomst Welzijn op Recept ‘regionaal waar kan, om lokaal te versterken’.

Tijdens deze bijeenkomst op 19 september in Gorinchem zijn welzijnscoaches, welzijnsorganisaties, sociale teams en adviseurs uit de gemeente Gorinchem, gemeente Vijfheerenlanden, gemeente Molenlanden, gemeente Altena, gemeente Hardinxveld-Giessendam en gemeente West Betuwe met elkaar in gesprek gegaan over de successen, maar ook de hobbels die in de regio worden ervaren.

Er is veel informatie uitgewisseld en we hebben elkaar geïnspireerd in de samenwerking over de regiogrenzen heen. Een mooie stap in het ontschotten van ieders stukje eigenaarschap in de uitvoering van Welzijn op Recept. Om de avond kernachtig samen te vatten: we doen het samen. Zo krijgen we de juiste zorg op de juiste plek!

De resultaten van de avond zijn verwerkt in een mooi overzicht. Download dat hier