Goed nieuws: snelle toets IZA positief beoordeeld

Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis hebben het transformatieplan van Rivas in samenwerking met Huisarts en Zorg via een snelle toets positief beoordeeld.

Rivas heeft in samenwerking met Huisarts en Zorg (HenZ) een aanvraag ingediend voor transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het transformatieplan richt zich op het ombuigen van de groeiende zorgvraag en het tekort aan personeel. In het plan staan ruim twintig zorgvernieuwende projecten die onder meer inzetten op digitale innovatie, nog betere samenwerking met zorgpartners en passende zorg dichterbij. Het plan is via de snelle toets positief beoordeeld door Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis, de twee grootste zorgverzekeraars in onze regio.

Het transformatieplan wordt nu verder uitgewerkt, waarna de zorgverzekeraars het opnieuw beoordelen. We hopen het plan in juni op te sturen naar de beoordelingscommissies van de verzekeraars. Naar verwachting volgt dan in de zomer nader bericht of we de benodigde gelden krijgen toegewezen. We kijken ernaar uit om het plan vervolgens stapsgewijs te gaan uitvoeren en monitoren.

Focus in het transformatieplan
Dankzij de transformatiegelden uit het IZA kunnen Rivas en HenZ meer en sneller de veranderingen realiseren. Een belangrijk punt uit het transformatieplan is een verbeterde samenwerking met zorgpartners om patiënten en cliënten de juiste zorg te bieden op de juiste plek. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking tussen de SEH van Rivas en de huisartsenpost van HenZ in een Spoedplein. Daarnaast zetten we in op digitale innovatie en de mogelijkheden van onder andere thuismonitoring, en op passende zorg dichterbij zoals informele zorg. Deze initiatieven passen bij de visie van HenZ voor regionaal georganiseerde huisartsenzorg in Gorinchem en omgeving richting 2033 en ze sluiten aan op Rivas 2030 waarmee Rivas zich inzet voor een gezonde toekomst voor cliënten en medewerkers. 

Regionaal sterk verbonden
Corné van Asten, directeur van HenZ, is verheugd over de positieve beoordeling van de snelle toets. "Deze toekenning is een mooie eerste stap in de plannen die we samen met Rivas hebben om de zorg toegankelijk te houden voor de inwoners in de regio. De samenwerking tussen professionals, al dan niet digitaal ondersteund, is cruciaal voor onze huisartsen om de komende jaren de toenemende zorgvraag op een goede manier te kunnen beantwoorden. Dat Rivas deze aanvraag samen met ons heeft ingediend, laat zien dat we regionaal sterk verbonden zijn. En dat is ook echt nodig naar de toekomst toe."

Zorg van de toekomst
Ook Michiel van Roozendaal en Mariëlle Bartholomeus, leden Raad van Bestuur van Rivas, zijn blij met de positieve beoordeling: "Om onze zorg voor te bereiden op de toekomst zijn er al meerdere projecten gestart in het kader van Rivas 2030. Met het geld dat we voor dit plan krijgen, willen we projecten realiseren en versnellen om bij de stijgende zorgvraag de zorg wel toegankelijk te houden. We richten ons onder meer op het voorkomen van zorgvraag, meer en betere inzet van digitale middelen en anders organiseren van de zorg. Ook in samenwerking met andere zorgorganisaties. Een ander belangrijk onderwerp in ons plan is dat inwoners van onze regio zelf meer moeten gaan doen, samen met hun omgeving."

Waarom doen we deze aanvraag?
De zorgsector in Nederland staat voor een uitdaging. De bevolking vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt. Tegelijkertijd nemen de personeelstekorten in de zorg ook toe. Dit geldt ook voor onze regio. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn er tussen zorgorganisaties en het Ministerie van Volksgezondheid afspraken gemaakt hoe we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst betaalbare en toegankelijke zorg kunnen blijven geven. Er is door de Overheid daarom geld beschikbaar gesteld om de zorg sneller te veranderen.