Terugblik werkatelier 'Samen sterk in zorg en ondersteuning'

Op 13 september zijn we tijdens een werkatelier met partners uit de regio in gesprek gegaan over de toekomst van de huisartsenzorg in samenhang met bredere zorg en ondersteuning.

Waar willen we als Huisarts en Zorg naartoe? Welke rol kunnen wij met elkaar spelen in alle ontwikkelingen die in de regio op de zorg afkomen. Op woensdag 13 september hebben wij hiervoor een bijeenkomst georganiseerd met een grote groep externe stakeholders.

In de vorm van een werkatelier zijn we met zoveel partners uit de regio in gesprek gegaan over de toekomst van de huisartsenzorg in samenhang met bredere zorg en ondersteuning. Wij blikken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst met een grote opbrengst. 

"Op 26 september krijgt dit werkatelier een vervolg tijdens het zogenaamde Transitiecafé. Wij gaan de rijke opbrengst aan ideeën verwerken en daarover in gesprek met onze huisartsen en enkele andere praktijkmedewerkers. De resultaten van dit werkatelier vormen daarvoor het vertrekpunt. Het uiteindelijke doel is een gedeelde visie op de (huisartsen)zorg in de regio Gorinchem in 2033. 

Huisarts en Zorg werkt met veel partijen intensief samen aan een hoogwaardige zorg en ondersteuning voor alle inwoners in de regio. Iedereen doet dat vanuit zijn eigen rol. De omgeving waarin wij werken is zeer dynamisch. Of het nu gaat om veranderingen in zorg en ondersteuning, in de samenleving, op de arbeidsmarkt of in de technologie, we hebben er allemaal mee te maken. Als huisartsen hebben wij zo onze ideeën over wat deze ontwikkelingen voor ons betekenen en welke rol wij hierin samen met Huisarts en Zorg willen vervullen. Het was ontzettend inspirerend en waardevol om met collega's uit het ziekenhuis, de GGZ, de gemeentes, apothekers en andere samenwerkingspartners te spiegelen over ideeën, dilemma's en ambities", aldus Corné van Asten.

Downloads voor de deelnemers aan het werkatelier op 13 september: