Op weg naar betere zorgcoördinatie in Zuid-Holland Zuid

Om het hoofd te bieden aan arbeidskrapte, een groeiende en complexere zorgvraag, vergrijzing en veranderingen in zorgspecialisatie zijn we in de regio ZHZ gestart met een krachtige samenwerking.

In de wereld van de gezondheidszorg staan we voor verschillende uitdagingen. Denk aan arbeidskrapte, een groeiende en complexere zorgvraag, vergrijzing en veranderingen in zorgspecialisatie. Daarom zijn we in de regio Zuid-Holland Zuid gestart met een krachtige samenwerking.

Hierin gaan het Beatrixziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis, de huisartsenorganisaties Huisarts en Zorg en DrechtDokters, Regionaal Coördinatiepunt AV-regio, Verwijspunt 078, Yulius, Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en Coöperatie VGZ nauw samenwerken. Ons doel is het coördineren van zorg, zodat patiënten snel de juiste zorg op de juiste plek ontvangen, en dat de acute zorg toegankelijk blijft. We verwachten namelijk een flinke toename van de zorgvraag in de meldkamer en het ambulancevervoer. En we zien een stijging van huisartsenvisites en SEH-bezoeken. De toegankelijkheid van acute GGZ en VVT (inclusief crisisbedden) staat onder druk, en de krapte op de arbeidsmarkt neemt alleen maar toe. 

Betere coördinatie instroom en uitstroom
Door onze krachten te bundelen, willen we 24/7 een betere coördinatie realiseren voor de instroom en uitstroom van (acute) zorgvragen in de regio. Om dit alles in goede banen te leiden, zijn we blij dat Lisanne Labee is gestart als programmamanager zorgcoördinatievoorziening voor de regio Zuid-Holland Zuid. Lisanne werkte bij Rivas als afdelingshoofd Radiologie & Vaatcentrum, maar volgt haar ambitie om samenwerkingen te versterken en de zorg verder te verbeteren. 

Zo werken we iedere dag hard aan een gezonde toekomst, waarin kwalitatieve zorg voor iedereen toegankelijk blijft.