Gorinchemse huisartsen en specialisten op gezamenlijke nascholing

Huisarts en Zorg en Rivas organiseren jaarlijks een gezamenlijke nascholing voor de huisartsen in de regio en de specialisten van het Beatrixziekenhuis.

Huisarts en Zorg en Rivas Zorggroep versterken elkaar al jaren in Gorinchem. Voor de huisartsenpost en spoedeisende hulp is die samenwerking sinds dit jaar verder geïntensiveerd. Dit zorgt ervoor dat bewoners in de regio de beste zorg op de juiste plek krijgen – nu en in de toekomst.

In het kader van die samenwerking organiseren Huisarts en Zorg en Rivas jaarlijks een gezamenlijke nascholing voor de huisartsen in de regio en de specialisten van het Beatrixziekenhuis. Even weg uit de dagelijkse praktijk en met elkaar aan de slag om kennis te delen, de samenwerking te versterken en zo de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio Gorinchem te verbeteren. Het is een concept dat nog steeds heel goed werkt. Onlangs vond deze nascholing weer plaats. Er was alle tijd en ruimte voor kennisdeling over onder andere palliatieve zorg, ouderenzorg, de samenwerking tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp, kindergeneeskunde en elkaar als huisartsen en specialisten feedback geven.

Voor optimale patiëntenzorg is het belangrijk dat de eerstelijn en tweedelijn elkaar makkelijk en snel weten te vinden. Daar draagt deze scholing in een informele setting zeker aan bij. De zorg in onze regio is gebaat bij korte lijnen, daar zijn we samen sterk in. En een bijkomend, maar niet onbelangrijk, effect: de uitwisseling van inzichten en ervaringen zorgt voor een efficiëntere diagnostiek en behandeling. En dat resulteert uiteindelijk in de juiste zorg op de juiste plek voor onze patiënten. Daar doen we het voor!